Private familiebarnehager

Det er 2 private familiebarnehager i Vennesla. Begge har doble barnegrupper; dvs at det er plass til maksimalt 10 barn over 3 år som er tilstede samtidig. Er flertallet av barna under 3 år, skal antallet reduseres.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
01.08.2016