Snømyra barnehage


Snømyra barnehage
Snømyra barnehage holder til på Snømyr på veg inn til boligområdet Lomtjønn. Barnehagen har 108 plasser for barn i alderen 0 - 6 år. Barnehagen har egne grupper for hvert alderstrinn.

Barnehagen har egen naturgruppe for 5 åringene, se bilde fra baseområdet til Skautrollane:
Basen til Skautrollane

Se barnehagens egen hjemmeside for mer informasjon.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
01.08.2016
Publisert av
Wenche Nordli