Læringsverkstedet Søndagsbakken

Læringsverkstedet Søndagsbakken barnehage holder til i underetasjen på Normisjon Vennesla bedehus. 
Søndagsbakken barnehage ble overtatt av Læringsverkstedet 1. august 2013. Vi har plass til 24 barn i alderen 0-6 år, og holder åpent fra 7:00 – 16:30 alle hverdager. 

VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE

Læringsverkstedets barnehager skal få verdens viktigste verdier til å vokse. "Vi" betyr at vi gjør det sammen. "Verdens viktigste verdier" er barna våre, som skal forme fremtiden. Siden vi jobber med barn er vi opptatt av at de vokser, i kunnskap og mestring, i trygghet og empati. Og for at de skal oppleve dette, må vi som medarbeidere og fellesskap gjøre det samme. Å få verdens viktigste verdier til å vokse er en oppgave å bruke livet på.

Søndagsbakken er en barnehage med utvidet formålsparagraf. Dette innebærer at vi ønsker å formidle verdier knyttet til kristendommen. Vi markerer høytider spesielt, men også gjennom en barnehagedag ved jevnlige bibelsamlinger, sang for maten og bønn i samlingsstund.

Dersom du har lyst å se hvordan vi har det i barnehagen vår, er du hjertelig velkommen på besøk. Ta kontakt med styrer Mette Espeland på telefon 
97 99 72 85 eller på mail sondagsbakken@laringsverkstedet.no.

Se hjemmesiden for flere opplysninger:http://www.laringsverkstedet.no/laringsverkstedet-barnehage-sondagsbakken?type=overview

Publisert
25.01.2016
Sist endret
25.01.2016