Læringsverkstedet Erkleiv

Læringsverkstedet Erkleiv holder til i en ombygget enebolig i Erkleivvegen. Barnehagen har 2 avdelinger: Lykkeliten er en småbarnsavdeling, og Bjønnongan er en naturgruppe med base i Bjønnåsen.

VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE

Læringsverkstedets barnehager skal få verdens viktigste verdier til å vokse. "Vi" betyr at vi gjør det sammen. "Verdens viktigste verdier" er barna våre som skal forme fremtiden. Siden vi jobber med barn er vi opptatt av at de vokser, i kunnskap og mestring, i trygghet og empati. Og for at de skal oppleve dette, må vi som medarbeidere og fellesskap gjøre det samme. Å få verdens viktigste verdier til å vokse, er en oppgave å bruke livet på.

Dersom du har lyst til å se på hvordan vi har det i barnehagen vår, er du hjertelig velkommen på besøk. Ta kontakt med styrer Mette espeland på telefon 97 99 72 85 eller på mail.

Barnehagen eies av Læringsverkstedet AS. Mer informasjon kan leses på hjemmesiden: http://www.laringsverkstedet.no/erkleiv?type=overview

Publisert
18.11.2009
Sist endret
29.10.2015
Publisert av
Wenche Nordli