Solsletta barnehage

Solsletta barnehage har 94 plasser til barn i alder 0-6 år.

Se barnehagens egen hjemmeside for mer informasjon.

Åpen barnehage, som har vært en del av tilbudet i Solsletta barnehage, ble i kommunestyret 15.12.11 vedtatt nedlagt fra 1. januar 2012.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
01.08.2016

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Adelheid Frost Mykland
Telefon: 38 13 72 74 / 470 73 303

Telefon barnehagen:
avd. Blå:        982 93 718
avd. Grønn:    982 93 717
avd. Rød:       982 93 715
avd. Gul:        982 93 716

Besøksadresse:
Drivenesvegen 55

Postadresse:
Postboks 25, 4701 Vennesla

Se beliggenheten på kart:

 

Veileder for ansatte i barnehage og skole

Vedtekter kommunale barnehager