Smååsane barnehage

Smååsane barnehage har 90 plasser til barn i alder 0-6 år.

Se barnehagens egen hjemmeside for mer informasjon.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
01.08.2016

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Marianne Wegge
Telefon: 38 13 73 80 / 915 77 842

Telefon barnehagen:
avd. Bommen:        959 88 333
avd. Fjorden:         959 88 329
avd. Kraftverket:    959 88 351
avd. Toget:            959 88 328
avd. Tømmervelta:  959 88 332

Besøksadresse:
Smååsane 2

Postadresse:
Postbok 25, 4701 Vennesla

Veileder for ansatte i barnehage og skole

Vedtekter kommunale barnehager