Klokkerstua barnehage

Klokkerstua barnehage har etter utbygging i 2014 88 plasser til barn i alder 0-6 år. 

Barnehagen  har en friluftsgruppe, Friskus, for barn i alderen 4 - 6 år.

Friskusplassen på Klokkerstua.

Se barnehagens egen hjemmeside for mer informasjon.

Publisert
16.11.2009
Sist endret
01.08.2016