Eikeland oppvekstsenter - barnehage

Barnehagen ved Eikeland oppvekstsenter

Eikeland oppvekstsenter består av en barnehagedel og en skoledel. Barnehagen drifter opptil 46 plasser, antallet kan variere fra år til år.

Se oppvekstsenterets hjemmeside for mer informasjon.

Publisert
11.01.2012
Sist endret
12.05.2017