Eikeland oppvekstsenter - barnehage

Barnehagen ved Eikeland oppvekstsenter

Eikeland oppvekstsenters barnehage ble åpnet januar 2012 i helt nybygde lokaler som tilbygg til skolen. Eikeland skole og den nye barnehagen utgjør nå sammen Eikeland oppvekstsenter.

 Se oppvekstsenterets hjemmeside for mer informasjon.

Publisert
11.01.2012
Sist endret
01.08.2016