Barnehagene i Vennesla

Vennesla kommune har som mål å tilby barnehageplasser av god kvalitet. Venneslabarnehagene består av 16 ulike barnehager, både store og små, private og kommunale - ulike barnehager med mange forskjellige tilbud.

Alle barnehagene har de siste årene hatt sterkt fokus på utvikling av den voksnes rolle som bevisste, varme og grensesettende ansatte. Det har vært en satsing på å skape et inkluderende læringsmiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring for alle barn.

Velkommen til våre barnehager!

Publisert
11.11.2009
Sist endret
01.08.2016