Spesialpedagogisk team 0 - 6 år

Bilde av barn som leser
 
Vi jobber med barn i alderen 0-6 år i barnehage og hjem.
Tilbudet gis til barn med spesielle behov for trening og stimulering, og tilrettelegging ( f.eks. barn med språkvansker,barn med sosiale og emosjonelle vansker og atferdsvansker.)

Henvisning til PPT på eget skjema
Søknad til PP-tjenesten om spesialpedagogisk oppfølging.

Målet er å gi det enkelte barn den spesialpedagogiske hjelpen de har rett på ut fra opplæringslova.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
27.01.2011
Publisert av
Hilde Vedvik

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Anne-Cathrine Hodnemyr
Telefon: 38 15 23 25

Åpningstider ekspedisjon:
- Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Telefon:             38 15 23 23

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Helse- og velferdssenteret
Sentrumsvegen 41

Tjenestebeskrivelser

Virksomhetens temaer