Midt-Agder PPT

Bilde av barn

Midt-Agder PPT dekker kommunene Vennesla, Evje og Hornnes, og Iveland.

Har ansvar for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i forbindelse med spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder og elever i grunnskolen.

Hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.

Utredning av barn/elever.

Veiledning til personalet i barnehage, skole og foreldre.

Samarbeide med aktuelle kommunale etater og andre instanser som har med barn og unge å gjøre. 

Logopedtjenester for Vennesla kommune utføres av Vennesla voksenopplæringssenter.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
23.06.2016

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig: Arne Greibesland
Telefon: 38 13 72 76 / 908 88 657

Åpningstider ekspedisjon:
Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Telefon:             38 15 23 23
Telefax:             38 15 23 26

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Helse- og velferdssenteret, Sentrumsvegen 41

Virksomhetens temaer