Krisesenter

Kvinner kan ta kontakt med Vest-Agder krisesenter for kvinner:
på tlf. 38 10 22 00.

Menn kan ta kontakt med Krisesenter for menn, Kristiansand:
på tlf. 913 66 524.

Tilbudene til menn og kvinner er ikke på samme sted.

Krisesentertilbudene i Kristiansand dekker også følgende kommuner:

Audnedal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Valle, Vennesla, og Åseral.

Tildbudet om krisesenter skal være til hjelp for både kvinner og menn, og til deres barn. Tilbudene retter seg mot mennesker som er utsatt for vold, eller trusler om vold, fra mennesker som står dem nær.

Vold kan være både fysisk og psykisk. Dette omfatter også seksuell vold og overgrep som for eksempel voldtekt. Volden og truslene kan være mellom nåværende og tidligere partnere eller kjærester, eller mellom andre familiemedlemmer som søsken, foreldre og barn.

Vi har taushetsplikt, og personer som tar kontakt kan være anonyme. Tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt. Brukere tar selv kontakt direkte, og trenger ingen henvisning.

Publisert
23.02.2011
Sist endret
23.02.2011
Publisert av
Ruth Brenna