Jordmortjenesten

Bilde gravid kvinne

Kommunen tilbyr gravide omsorg av lege og jordmor.
Svangerskapskontroll på helsestasjonen (jordmortjeneste) er først og fremst et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet.

Kommunen tilbyr også helseundersøkelser, rådgivning, opplysningsvirksomhet samt samlivs- og foreldreveiledning.
Jordmor kan også tilby prevensjonsveiledning.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
23.02.2010
Publisert av
Hilde Vedvik

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig: Wenche Haaland
Telefon: 38 13 74 24

Åpningstider ekspedisjon:
- Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Telefon:             38 13 74 15
Telefax:             38 15 23 26

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Helse- og velferdssenteret, Sentrumsvegen 41

Tjenestebeskrivelser