Flykninghelsetjenesten

Barnehender

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Publisert
15.12.2009
Sist endret
19.01.2010
Publisert av
Hilde Vedvik

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig: Elin Osmundsen
Telefon: 38 13 74 21

Åpningstider ekspedisjon:
- Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Telefon:             38 13 74 15
Telefax:             38 15 23 26

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Helse- og velferdssenteret, Sentrumsvegen 41

Virksomhetens temaer