Habilitering barn 0 - 18 år

Barn i svømmehall

Habiliteringstjenesten skal sørge for koordinering i tjenestetilbudet.
Fatte vedtak etter lov om sosiale tjenester når det foreligger behov for det.

Tilbudet gjelder for barn, unge m/spesielle behov (diagnose) fra 0-18 år og
deres familier.

Søknad om hjelp finnes på eget søknadsskjema.


Vi skal bidra til at barn og unge m/spesielle behov får en aktiv og meningsfylt tilværelse, samtidig som familien blir ivaretatt.

 

Publisert
12.01.2010
Sist endret
22.10.2014
Publisert av
Hilde Vedvik

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig: Irene Pettersen
Telefon: 38 13 23 35

Åpningstider ekspedisjon:
- Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Telefon:             38 15 23 23
Telefax:             38 15 23 26

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Helse- og velferdssenteret, Sentrumsvegen 41 

Virksomhetens temaer