Fysioterapi for barn og unge 0 - 18 år

Bilde av gutt som leker

Barnefysioterapeutenes oppgaver er:

  • å kartlegge og sette i verk tiltak for barn og unge med forsinket eller avvikende motorisk utvikling.
  • å tilrettelegge barn og unges omgivelser for å fremme god helse.

Målet er å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne.

Vi formidler også bevegelsestekniske hjelpemidler som rullestoler, ståstativ, spesialsykler m.m.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
30.06.2014

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig: Målfrid Konst
Telefon: 38 15 13 07 / 98 29 97 42

Fysioterapeut: Eli Christine Jørlo
Telefon: 38 15 13 09 / 469 53 533

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslatunet, Sentrumsvegen 43

Virksomhetens temaer