Tiltak utenfor hjemmet

Samtykke/frivillig:
Plassering av barn i fosterhjem kan være basert på samtykke. Plassering av ungdom eller barn og foreldre på institusjon kan også være basert på samtykke.

Tvangsvedtak:
Plassering av barn/ungdom i fosterhjem eller institusjon (kun ungdom) etter vedtak fra fylkesnemnda.

Omsorgstiltak:
I noen tilfeller overtar barnevernet omsorgen for barnet. Vedtak om omsorgovertakelse er gjort av egen Fylkesnemnd. De barn det gjelder får da bo i fosterhjem eller i barneverninstitusjoner.

Fosterhjem:
Barn som for en kortere eller lengte tid ikke kan bo hjemme, kan ved hjelp av barneverntjenesten plasseres i forsterhjem hvor barnets behov for omsorg og ev. behandling skal dekkes.

Dette gjøres kun når forholdene i hjemmet er slik at barnet ikke kan bo hjemme. En forutsetning er at barnet er i stand til å nyttiggjøre seg å bo i et fosterhjem.

Barnevernsinstitusjon:
Barn som for en kortere eller lengre tid ikke kan bo hjemme, kan ved hjelp av barneverntjenesten plasseres i institusjon hvor barnets behov for omsorg og ev. behandling skal dekkes.

Dette gjøres kun når forholdene i hjemmet er slik at barnet ikke kan bo hjemme, og barnet ikke kan nyttiggjøre seg plass i et fosterhjem.

Publisert
30.06.2014
Sist endret
02.07.2014

Kontaktinformasjon

Barnevernleder: Mary Ann Taraldsen
Telefon: 38 15 23 26

Åpningstider ekspedisjon:
- Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Telefon: 38 15 23 23
Telefax: 38 15 23 47

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Sentrumsveien 41