Adopsjon

Bilde av baby

Formålet med adopsjon er i første rekke å gi et godt og varig hjem til et barn som de biologiske foreldrene ikke kan ta hånd om.

Personer som ønsker å adoptere barn skal henvende seg til barneverntjenesten. 

Hvordan foregår en adopsjon?
Det første steget på veien er henvendelsen til barneverntjenesten. Barneverntjenesten skal skrive en sosialrapport som presenterer dere, hvem dere er og deres tanker omkring barn og adopsjon.

Sosialrapporten skal gi en anbefaling til Statens barnevern og familievern, som i sin tur skal gi dere den endelige godkjenningen.
Sosialrapporten danner også grunnlaget for den vurdering som utenlandske myndigheter gjør av deres søknad. Derfor er det viktig at denne gir et så korrekt og godt bilde av dere som mulig. 

For å skrive en sosialrapport må vi bli kjent med dere gjennom samtaler og ofte også hjemmebesøk. Mange vegrer seg litt for disse samtalene. Da er det viktig å huske at på samme måte som dere ønsker en så god beskrivelse av barna som mulig, ønsker de utenlandske myndighetene en så god beskrivelse av de vordende foreldrene som mulig.

Barneverntjenesten sender deres søknad og dokumenter sammen med sin sosialrapport til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Her blir søknaden vurdert. De aller fleste som oppfyller de formelle kravene blir godkjent. Dere får da en bekreftelse på at dere er godkjent som adoptivforeldre.

Publisert
26.01.2010
Sist endret
30.06.2014
Publisert av
Hilde Vedvik

Kontaktinformasjon

Barnevernleder: Mary Ann Taraldsen
Telefon: 38 15 23 26

Åpningstider ekspedisjon:
- Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Telefon: 38 15 23 23
Telefax: 38 15 23 47

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Sentrumsveien 41

Virksomhetens temaer