Barnevern

Hender som holder blomst

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Hvem kan få hjelp

  • foreldre er bekymret for sitt barn, og opplever at de trenger hjelp
  • barn ikke får dekket sine grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
  • barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
  • foreldre har rusproblemer eller psykiske vansker som påvirker omsorgen for barn
  • barn ruser seg eller begår alvorlig kriminalitet

Målgruppe:
Gjelder for alle barn fra 0-18 år, etter samtykke kan tiltak forlenges frem til 23 år.

Råd og veiledning:
Dersom du ønsker å snakke med noen ang. spørsmål om barn/familier kan du ta kontakt i åpningstiden. Etter kontoret åpningstid kan du kontakte Barnevernvakta, tlf 38 07 54 00.

Publisert
17.11.2009
Sist endret
25.11.2014

Kontaktinformasjon

Barnevernleder: Mary Ann Taraldsen
Telefon: 38 15 23 26

Åpningstider ekspedisjon:
- Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Telefon: 38 15 23 23
Telefax: 38 15 23 47

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Sentrumsveien 41

Relaterte nyheter