Omsorgsboliger for utviklingshemmede

Bilde av Holtet bolig

Vennesla kommune har omsorgsboliger på følgende steder:
- Døblebakken 6, 8, 7a, 7b og en avlastningsenhet
- Holtet
- Fjellvegen
- Venneslagården
- I tillegg er det et kveldsambulerende team som reiser rundt til mennesker   som  trenger praktisk bistand og som ikke er tilknyttet boligene.
Kveldsambulerende team er på jobb fra mandag til torsdag.

Målgruppen er mennesker med psykisk utviklingshemming som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp.

Formålet er å sikre at personer med et særlig hjelpebehov pga funksjonshemning kan bo lengst mulig i egen bolig på en mest mulig selvstendig måte.
 
Tjenesten omfatter:
- bistand til daglivlivets gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdning
- bistand til egenomsorg og personlig stell
- sosial støtte 

Publisert
17.11.2009
Sist endret
31.01.2014
Publisert av
Jannicke Aasheim

Kontaktinformasjon

Døblebakken:
Avdelingsleder: Monica Eieland
Telefon: 38 13 74 02 / 982 93 731

Venneslagården, Holtet, Fjellvegen:
Avdelingsleder: Åse Bårdsen
Telefon: 38 13 74 03 / 958 95 396

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslaheimen omsorgssenter, Elvebredden, Venneslagvegen 289