Vennesla kommuneservice

Bilde av vedproduksjon til Vennesla kommuneservice

Vennesla kommuneservice ønsker å gi brukerne en meningsfull hverdag.

Dette søkes oppnådd gjennom ulike arbeidsoppgaver og aktiviteter som for eks. produksjon av ved til konkurransedyktige priser, papirmakulering, søppelplukking, flyttehjelp og matlaging til eget bruk.

Vennesla kommuneservice ønsker å bygge videre på de sterke sidene til hver enkelt bruker, slik at de trives og vokser med oppgavene.

Det er også fokus på å skape et godt sosialt miljø som bidrar til at brukerne gleder seg til å komme på jobb.

Publisert
17.11.2009
Sist endret
19.01.2010
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Arbeidsleder: Erwin Janz

Telefon: 38 15 32 61

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Lomtjønnvegen, Vennesla

Virksomhetens temaer