Støttekontakt

Formålet med støttekontaktordningen er å gi tjenestemottaker en meningsfull fritid.

Søkere som har behov for støttekontakt kan søke om dette til kommunen. Søknaden vurderes og behandles av saksbehander i kommunen

Publisert
31.01.2014
Sist endret
31.01.2014
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Jannicke Aasheim
Telefon: 38 13 74 06 / 959 88 303

Postadresse:
Postboks 25, 4701 Vennesla

Besøksadresse:
Venneslaheimen omsorgssenter, Venneslavegen 289

Tjenestebeskrivelser