Psykisk helse - Hjørnet

Hjørnet Venneslagården ligger i 1 etg. av Venneslagården, og har følgende tilbud:

Oppfølging fra psykiatrisk sykepleier eller miljøarbeider:
Åpent mandag til fredag 0800 - 1530
Dette tilbudet må søkes om (se selvbetjening).
Om søknaden blir innvilget får du tildelt en primærkontakt som du forholder deg til. Du kan komme på kontoret for samtaler eller få besøk i hjemmet. Hvor ofte det er behov for slik samtale avgjøres av deg i samarbeid med din primærkontakt.

Støttekontakt:
Enheten fatter vedtak om støttekontakt til mennesker med psykiske plager (se selvbetjening).

Dagsenter:
Åpent mandag, onsdag og fredag kl. 08.00 - 15.30.
Tirsdager kl. 13.00 -15.00. 
Dagsenteret jobber ut ifra ulike smågrupper: malegruppe, friluftsgruppe, en gruppe kun for menn eller aktivitetsgruppe der man lager alt fra smykker og strikker til å male glassfat.
Det som blir laget kan kjøpes i dagsenterets egen butikk. Benytt eget søknadsskjema for å få plass (se selvbetjening). 

Psykiatrisk bofellesskap, Døblebakken 3 - 5:
Dette er et døgnbemannet kommunalt bofellesskap for mennesker som trenger støtte og oppfølging i sin bosituasjon. Du kan søke på eget skjema om kommunal bolig (se selvbetjening). 

Bofellesskapet består av et nybygg og et noe eldre hus som er blitt restaurert. Nybygget ble ferdig i desember 2007 og inneholder seks leiligheter på ca. 60 til 70 kvadratmeter.  Fem av disse leilighetene blir tildelt brukere av psykisk helse.
Den sjette leiligheten  brukes delvis til felles oppholdsrom for brukerne, og delvis til personalrelaterte formål, så som kontor og vaktrom.
Leilighetene tilhører Vennesla boligstiftelse.

Publisert
17.11.2009
Sist endret
02.05.2017
Publisert av
Ruth Brenna

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Jannicke Aasheim

Telefon: 38 13 74 06 / 959 88 303

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Hjørnet Venneslagården

Åpningstider:
Mandag - Fredag, kl. 0800 - 1530

kommunale virksomheter