Brukerstyrt Personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse kalles ofte BPA. BPA er en form for praktisk bistand og opplæring. Tjenestemottakere som trenger bistand til praktisk eller personlig hjelp i dagliglivet kan søke kommunen om tjenester i forhold til dette behovet.

BPA er en tjeneste med total medvirkning for brukeren

Brukerstyrt personlig assistanse handler om å kunne lede sine egne assistenter ut i fra personlige behov. Brukeren setter agenda, noe som medfører frihet og selvstendighet tross at vedkommende er avhengig av andres hjelp til daglige gjøremål.

Søkere som har behov for BPA kan søke om dette til kommunen. Søknaden vurderes og behandles av saksbehander i kommunen.

Publisert
31.01.2014
Sist endret
31.01.2014
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Jannicke Aasheim
Telefon: 38 13 74 06 / 959 88 303

Postadresse: Postboks 25, 4701 Vennesla

Besøksadresse:
Venneslaheimen omsorgssenter, Elvebredden, Venneslavegen 289

Snarveier