Ambulerende team

 Bilde av Ambulerende team i farta

Tjenesten omfatter: Koordinering, veiledning og praktisk bistand for mennesker med utviklingshemming.

Oppfølging kan være:

  • Koordinering av ansvarsgruppe
  • Samarbeidsmøter og Individuell plan
  • Veiledning i praktiske gjøremål
  • Påminnelser

De som har behov for oppfølging søker aktuell tjeneste i kommunen. Saksbehandler i kommunen og eventuelt ansatte i teamet kartlegger behov og fatter vedtak om tjeneste.

Publisert
17.11.2009
Sist endret
31.01.2014
Publisert av
Jannicke Aasheim

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Eirin Brenden Pedersen
Telefon: 957 26 081

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Vennesla omsorgssenter, Elvebredden, Venneslavegen 289

Tjenestebeskrivelser

Virksomhetens temaer