Oppfølgingstjenesten

 Bilde av Ambulerende team i farta

Tjenesten omfatter: Koordinering, veiledning og praktisk bistand for mennesker med utviklingshemming.

Oppfølging kan være:

  • Koordinering av ansvarsgruppe
  • Samarbeidsmøter og Individuell plan
  • Veiledning i praktiske gjøremål
  • Påminnelser

De som har behov for oppfølging søker aktuell tjeneste i kommunen. Saksbehandler i kommunen og eventuelt ansatte i teamet kartlegger behov og fatter vedtak om tjeneste.

Publisert
17.11.2009
Sist endret
04.05.2017
Publisert av
Jannicke Aasheim

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Odd Rune Dahlslier
Telefon: 982 99 839

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Sentrumsvegen 14

Tjenestebeskrivelser

Virksomhetens temaer