Enhet for livsmestring

Enheten gir tjenester til mennesker med utviklingshemming.

Tjenesten omfatter avlastning, praktisk bistand, støttekontakt, arbeidstilbud, dagtilbud og Brukerstyrt personlig assistanse.

Målsettingen er å gi den enkelte bruker en meningsfylt hverdag, hjelp til mestring og økt livskvalitet.

Tilbudene er mange, varierte og tilpasset ulike målgrupper.

Målsettingen er å gi den enkelte bruker en meningsfylt hverdag, hjelp til mestring og økt livskvalitet.

Noen av aktivitetene er lokalisert på Måneglytt Håndtverk og Dagsenter, mens andre aktiviteter tilpasses den enkelte bruker rundt om i kommunen.

Publisert
11.11.2009
Sist endret
04.05.2017
Publisert av
Jannicke Aasheim

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Jannicke Aasheim

Telefon: 38 13 74 06 / 959 88 303

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Vennesla omsorgssenter, Elvebredden. Venneslavegen 289

kommunale virksomheter