Organisasjon

Vennesla kommune har organisert seg etter tonivåmodellen.

Rådmannen har det øverste administrative ansvaret for kommunens organisasjon. Han har med seg fem kommunalsjefer som inngår i rådmannens lederteam.  Kommunalsjefene er leder for hver sin seksjon.

I tillegg er det 27 resultatenheter. Hver av disse enhetene ledes av en enhetsleder.

Dersom du klikker på lenka under får du opp organisasjonskartet. Her kan du klikke på hver enkelt enhet og få mer informasjon.

Organisasjonskart Vennesla kommune
 

Publisert
29.06.2015
Sist endret
02.05.2017

Kontaktinformasjon