Skjema og selvbetjening

Her finner du tilgjengelige skjema.

Barnehagesøknader som sendes inn elektronisk, får tildelt et referansenummer. Dette nummeret er en kvittering på at søknaden er sendt inn.
Søknad på stilling gir bekreftelse på mottatt søknad enten via e-post eller brev.

Personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt og personvernet ditt blir ivaretatt, § 13 i Personopplysningsloven.

En del skjemaer krever Acrobat Reader versjon 9.0 eller nyere.

Klikk her for å installere nyeste versjon av Acrobat Reader.

Publisert
12.08.2009
Sist endret
21.02.2014