Vennesla boligstiftelse - pressemelding

Kommunestyret i Vennesla har vedtatt at det i samarbeid med boligstiftelsen planlegges inntil 24 boliger for personer med rus og psykiatri lidelser.

Det forutsettes bla at dette skjer i nær dialog med Husbanken. I hht regler for offentlige anskaffelse, har boligstiftelsen i samarbeid med kommunens faglige og administrative instanser og innenfor rammen av kommunestyre vedtaket, gjennomført prosessen med å innhente tilbud.

Av de innkomne tilbud har boligstiftelsen gjort vedtak om å velge tilbud fra VEF, med bygg plassert på tomt på Lomtjønn. I hht regelverk har tilbud fra VEF kommet best ut mht vektlegging av kvalitet og pris. Bygget inneholder 16 leiligheter, fordelt på 2 grupper, fellesrom med kjøkken og stue, for hver gruppe, personalbase for døgnkontinuerlig bemanning. 

Det inviteres til åpent informasjonsmøte om prosjektet, 

  • Tirsdag 31. januar kl. 19.30 - Herredshuset Vennesla

Vennesla boligstiftelse

Publisert
30.01.2017
Sist endret
20.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1