Vedtatt kulturminneplan – temaplan for kulturminner og kulturmiljøer

Vennesla kommunestyre har 20.4.2017 godkjent temaplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Formålet med kulturminneplanen er å gi en oversikt over en del av kommunenes kjente kulturminner, utarbeide handlingsplan for deler av kommunens kulturminner og kulturmiljø, prioritere de viktigste kulturminnene, samt øke kunnskapen og bevisstheten om disse verdiene i kommunen.

Kulturminneplanen skal være et verktøy og gi et grunnlag for å følge opp regjeringens, fylkeskommunens og kommunens egne mål om bruk og vern av kulturminner.

Det følger ingen juridisk bindende bestemmelser med temaplanen, men den skal styrke kunnskapsgrunnlaget om kommunens kulturminnearbeid til kommunalt ansatte, politikere og andre interesserte.

Nærmere opplysninger om planen finner du her.

Publisert
18.05.2017
Sist endret
31.05.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1