Skolestart for grunnskolen 2015

Elevene møter til følgende tider:

Elevenes første skoledag er tirsdag 18. august.

Skole

Trinn

Kl

Hunsfoss skole

1.
2.-7.

09.00
08.30

Samkom skole

1.
2.-7.

09.00
08.30

Vennesla skole

1.
2.-7.

10.00
08.30

Skarpengland skole

1.
2.-10.

10.00
08.55

Eikeland oppvekstsenter

1.-7.

08.15

Kvarstein skole

1.
2.-7

09.00
08.30

Moseidmoen skole

1.
2.-7.

09.00
08.30

Vennesla ungdomsskole

8.-10.

08.25

Ansatte ved skolen møter etter avtale med rektor. 

Skolerute 2015/2016
Skolerute 2016/2017
Skolerute 2017/2018

Seksjon for oppvekst

Publisert
04.08.2015
Sist endret
20.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1