Ny enhetsleder i ny enhet

Bodil Bakken Domingos er ansatt som enhetsleder i nyopprettet enhet, koordinerende og helsefremmende enhet.

Bodil er utdannet sykepleier og er i dag ansatt som saksbehandler i seksjon for helse og omsorg og har jobbet i Vennesla kommune siden 2011. Før det jobbet hun som sykepleier/leder i hjemmetjenesten i Kristiansand kommune. Bodil deltar i kommunens interne lederrekrutteringsprogram.

Enheten hun skal leder starter opp 1. mai i år og vil ha ansvar for koordinering av helse- og omsorgstjenester, saksbehandling, rehabiliteringstjenester, hverdagsrehabilitering, private fysioterapeuter med driftsavtale, hjelpemiddellager, kreftkoordinator, hukommelsesteam (tidligere demensteam), friskliv, systemansvar for Profil og velferdsteknologi, syn- og hørselskontakt og kontaktperson inn mot Frivilligsentralen. Boligtildelingen skal også høre til enheten. 

Publisert
14.03.2017
Sist endret
26.04.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1