Mobilutbygging

 

Telenor inngikk i 2012 en avtale med Det Digitale Agder (DDA) om utbygging av mobildekning i Agder. Det skulle bygges og oppgraderes om lag 160 basestasjoner for tale/SMS og mobilt bredbånd i 30 kommuner.
Til sammenligning har det i samme periode blitt bygget ca 170 basestasjoner i regi av Telenor i de øvrige 17 fylkene.
Avtalen innebar blant annet at Telenor skulle bygge ut 99 prosent innendørsdekning i «trehus» for tale/SMS, og 98 prosent innendørsdekning i «trehus» for 3G/4G på mobilt bredbånd i Agder. 
Dette er et høyere dekningskrav enn hva som er vanlig.
Telenor har brukt 250 millioner i tillegg til bidraget fra DDA på 45 millioner på denne utbyggingen.
Dette prosjektet er nå i ferd med å avsluttes og det har gitt 7 nye basestasjoner i Vennesla kommune.
Basestasjonene er plassert 
- Steinsfossen
- Tjomsås
- Skjerkedalen
- Eikeland (i nedre Vennesla)
- Dynestøl
- Samkom 
- Stallemo
Telenor vil også i løpet av 2017 oppgrader alle basestasjoner i Vennesla kommune med 4G nett.

Telenor inngikk i 2012 en avtale med Det Digitale Agder (DDA) om utbygging av mobildekning i Agder.
Det skulle bygges og oppgraderes om lag 160 basestasjoner for tale/SMS og mobilt bredbånd i 30 kommuner.

Avtalen innebar blant annet at Telenor skulle bygge ut 99 prosent innendørsdekning i «trehus» for tale/SMS, og 98 prosent innendørsdekning i «trehus» for 3G/4G på mobilt bredbånd i Agder. 
Dette er et høyere dekningskrav enn hva som er vanlig.

Telenor har brukt 250 millioner i tillegg til bidraget fra DDA på 45 millioner på denne utbyggingen.
Prosjektet er nå i ferd med å avsluttes og det har gitt 7 nye basestasjoner i Vennesla kommune. Basestasjonene er plassert 
- Steinsfossen
- Tjomsås
- Skjerkedalen
- Eikeland (i nedre Vennesla)
- Dynestøl
- Samkom 
- Stallemo

Telenor vil også i løpet av 2017 oppgrader alle basestasjoner i Vennesla kommune med 4G nett.

Til sammenligning har det i samme periode blitt bygget ca 170 basestasjoner i regi av Telenor i de øvrige 17 fylkene.

Publisert
04.04.2017
Sist endret
18.05.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1