Kulturmidler 2017

Foreninger og lag registrert i Vennesla kommune kan søke om følgende tilskudd innen 1. april 2017:

  • ·Driftstilskudd: Kan søkes av foreninger som driver med barne- og ungdomsarbeid.                        
  • ·Prosjekt/investeringstilskudd: Kan søkes hvis en forening planlegger en aktivitet eller innkjøp av utstyr som er en vesentlig utvidelse av ordinær drift.
  • ·Kulturtilskudd til foreninger for fysisk funksjonshemming eller psykisk utviklingshemming: Til drift eller aktivitet.
  • ·Kulturstipend / idrettsstipend: Ungdom mellom 15-25 år som vil videreutvikle sitt talent, kan søke om stipend.  

Retningslinjer og søknadsskjema, se www.vennesla.kommune.no 

Etableringstilskudd og ledertreningstilskudd  kan søkes på hele året.

Enhet for kultur

Publisert
22.02.2017
Sist endret
27.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1