Informasjon om asylmottak

Asylmottak er et sted hvor personer som søker asyl i Norge skal bo mens søknaden behandles. Det er forskjellige typer mottak, fra mottak der asylsøkerne kommer og oppholder seg når de kommer til landet og mottak der de bor mens søknaden blir behandlet. Det står mye om forskjellige typer asylmottak på www.udi.no.

Det er pr. i dag godkjent to asylmottak og et omsorgssenter i kommunen.

Asylmottak Hunsøya
Dette ble etablert i september 2015. Det er nå ti asylsøkere for enslige mindreårige i alderen fra 13 – 15 år. Disse har forsterket bemanning, på grunn av den unge alderen til asylsøkerne. Dette er derfor et omsorgssenter. Drift privat operatør: Aleris ungplan.

Asylmottak Vennesla hestesportsenter
Det etableres nå mottak på Vennesla Hestesportssenter med 20 plasser for enslige mindreårige mellom 15 – 18 år. Mottaket er heldøgnbemannet. Asylsøkerne kan komme fra romjula og utover. Drift privat operatør: LINK AS

Asylmottak Lovisenlund
Det skal etableres mottak på Lovisenlund, Øvrebø for 40 enslige mindreårige mellom 15-18 år. Mottaket er heldøgnbemannet. Dette starter opp etter nyttår. Drift privat operatør: LINK AS.

Stiftelsen SANA har søkt om å etablere asylmottak for 30-35 enslige mindreårige mellom15-18 år i Øvrebø, Åsen. Dette blir ikke etablert nå.

Publisert
22.12.2015
Sist endret
20.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1