Bilde: Fra venstre Wenche Haaland og Jorunn E. Nordvold
Bilde: Fra venstre Wenche Haaland og Jorunn E. Nordvold

Gravid på jobb?

Vennesla kommune har som målsetting at gravide skal kunne holde seg friske og være i jobb lengst mulig. 

Fra nyttår ble det satt i gang en gravidpolitikk som går ut på å tilrettelegge arbeidsmiljøet for gravide ansatte. Målet er å fremme helse og redusere risiko, belastninger og uheldige arbeidssituasjoner for den gravide.

Derfor er det viktig å være i jobb så lenge det er mulig

  •   arbeidsgiver trenger kompetansen og arbeidskraften
  •   unngå å bli akterutseilt faglig
  •   det blir enklere å komme tilbake etter permisjon
  •   jobben er en viktig sosial møteplass

Graviditet er ikke en sykdom, men en tilstand som krever at en tar hensyn. Tidlige samtaler, planlegging og vurdering av tilrettelegging skal bidra til at den gravide opplever trygghet i forhold til arbeidssituasjonen og arbeidsoppgavene.

Gjennom samarbeid med jordmødrene Jorunn E. Nordvold og Wenche Haaland, har vi nå en mulighet til å forebygge og redusere sykefravær ved tettere oppfølging under svangerskapet.

Dette foregår ved å gjennomføre 3 oppfølgingssamtaler/trekantsamtaler, der jordmor, nærmeste leder og den gravide deltar. I disse samtalene avklares tilrettelegginger og tiltak slik at den gravide kan stå i arbeid så lenge som mulig i svangerskapet.

Det utarbeides individuelle oppfølgingsplaner som sikrer god dialog mellom alle parter.

Publisert
27.01.2017
Sist endret
20.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1