Gratis HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6 - 12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Jenter som takket nei til HPV-vaksine i 7. klasse men som nå ønsker å ta denne, kan få vaksinen hos helsesøster på skolen.

Det vaksineres etter følgende plan:

  • Tirsdag 23.05.2017  kl. 15:00  - 18:00   Uke 21
  • Tirsdag 30.05.2017  kl. 15:00  - 18:00   Uke 22 

Vaksinasjonssted
Vennesla helsestasjon, Senter for helse og velferd 4. etg., Sentrumsvegen 41, Vennesla 

Dersom disse tidspunktene ikke passer, vennligst kontakt helsesøster på helsestasjon for ungdom. Tlf : 982 997 74 mandag – fredag kl. 08:00 – 16:00 

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Enhet for barn og familie

Publisert
16.05.2017
Sist endret
07.06.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1