Endret åpningstid ved NAV Vennesla

Fra og med 20.03.17 er åpningstiden ved NAV Vennesla endret til kl 1200 – 1400.

Endringen gjennomføres for å frigjøre mer tid til brukeroppfølging. Vi velger å korte ned på «ad-hoc-åpningstiden vår», for å kunne bruke kapasiteten til veilederne mer målrettet. Det er et mål at vi skal gjennomføre målrettede samtaler med flest mulig, og det er et mål at vi i størst mulig grad skal bruke tid på mennesker som har behov for oppfølging fra NAV for å komme i arbeid eller aktivitet. 

Det er viktig at de som har spørsmål til NAV om egen stønadssak eller oppfølgingssak, bruker NAVs kontakttelefon som er 55 55 33 33. Her får du gode svar på de fleste henvendelser. Dersom du stiller spørsmål som skal til NAV Vennesla, vil vi ringe deg opp i etterkant av henvendelsen. Det er også viktig at andre kanaler til NAV brukes. Vi har ulike nett-prat tjenester der generelle spørsmål besvares:

Disse nett-tjenestene er svært gode, og får gode tilbakemeldinger fra brukerne. Du finner disse via www.nav.no og via Facebook. 

Dersom du har spørsmål til din egen sak, til oppfølgingen du får fra NAV, eller ønsker å komme i kontakt med en veileder på NAV – kan du ta kontakt elektronisk via Ditt NAV. «Ditt NAV» er en sikker innlogging til din side på www.nav.no. Her kan du stille konkrete spørsmål til NAV, og få svar fra NAV kontoret eller fra andre NAV enheter. Fordelen med å gjøre dette, er at dette er sporbart både for NAV og deg i ettertid.

NAV Vennesla

Publisert
20.03.2017
Sist endret
26.04.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1