Eiendomsskatt 2017

Skatteseddel for 2017 er nå sendt ut.

Skattetaksten 2017 for alle eiendommer er oppjustert med 10%, se kommunestyrets vedtak sak 81/16 om kontorjustering, jfr. Eiendomsskatteloven §8A-4.

Bunnfradrag pr boenhet er samtidig økt fra kr 150.000,- til kr 225.000,-.

Publisert
07.02.2017
Sist endret
20.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Kontakt