Digital post - SvarUt

Vennesla kommune arbeider aktivt med å digitalisere tjenestene for å gi bedre service og raskere svar på henvendelser. I november 2015 startet vi med å sende post til din digitale postkasse i Altinn, DigiPost eller eBoks. Samtidig sender vi deg en SMS eller e-post og gir beskjed om at det ligger post fra kommunen i din digitale postkasse.

Privatpersoner

Altinn som meldingsboks
Kommunen bruker internettportalen Altinn som meldingstjeneste. I praksis vil det si at dokumenter kommunen sender til deg vil ligge samme sted som selvangivelsen og andre offentlige dokumenter. Du kan logge deg inn i Altinn med MinID, BankID (kodebrikke fra nettbanken) Buypass eller Comfides. Alle dokumenter du sender og mottar gjennom Altinn blir liggende i meldingsboksen din. Det er ubegrenset lagringstid. Har du som innbygger valgt Digipost eller eBoks som digital postkasse vil vi sende til denne.

Hva må jeg gjøre?
Vi anbefaler at alle som henvender seg til, eller venter post fra kommunen, logger seg inn i Altinn. Her må du registrere mobilnummer og/eller e-postadressen vi skal bruke for å varsle om at det ligger post i din digitale postkasse. For å opprette digital postkasse som Digipost/eBoks gå inn på www.norge.no.

Vil du ha brevet posten?
Hvis du leser posten din i Altinn, får du den ikke på annen måte. Hvis du ikke leser posten her i løpet av to døgn, skriver vi ut dokumentene og sender dem via Posten. Har du valgt Digipost eller eBoks så vil ikke posten bli printet ut.

Kan jeg reservere meg?
Privatpersoner har rett til å reservere seg mot digital post. Foreløpig er det nok at du ikke åpner posten din i Altinn. Du kan også reservere deg på www.norge.no.   

Næringsliv

Altinn som meldingsboks
Firmaer har ikke rett til å reservere seg.

Hva må jeg gjøre?
Alle typer virksomheter må derfor logge seg inn i Altinn og registrere en varslingstjeneste med mobilnummer og/eller e-postadresse. Kommunen sender beskjed hit når det ligger post i firmaets digitale postkasse. Vanligvis er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn. Hvis andre skal håndtere posten, må daglig leder gi dem tilgang til firmaets meldingsboks inne i Altinn. Les mer her om å delegere roller og rettigheter i Altinn.

Logg inn i Altinn

Publisert
08.01.2016
Sist endret
20.03.2017
Publisert av
Liv Karin Leland

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1