Nyheter

Kongebesøk mandag 24. april

Er du interessert i å se bilder fra dagens kongebesøk kan du følge vår side på Facebook.

Siden vises selv om du ikke har en konto.

  24.04.2017

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Programmet for H.M. Kongens besøk er klart

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Hans Majestet Kong Harald kommer til Vennesla mandag 24. april.

Kl 1300

  10.04.2017

Svømmehallen holder åpent i påska. Sjekk her hvilke åpningstider som gjelder

Åpningstider i påsken 2017:

Fredag 7. april:

  05.04.2017

Revisjon av konsesjonsvilkårene i Otravassdraget

Revisjon av konsesjonsvilkårene i Otravassdraget

Vennesla kommune ønsker innspill på saker som kan være aktuelt å ta opp i

  31.03.2017

Mobilutbygging

 

Telenor inngikk i
  04.04.2017

Høring - utbygging av bredbånd

Vennesla kommune vurderer på ny å søke om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidl. Post- og teletilsynet) til v

  31.03.2017

Endret åpningstid ved NAV Vennesla

Fra og med 20.03.17 er åpningstiden ved NAV Vennesla endret til kl 1200 – 1400.

Endringen gjennomføres for å frigjøre mer

  20.03.2017

Ny enhetsleder i ny enhet

Bodil Bakken Domingos er ansatt som enhetsleder i nyopprettet enhet, koordinerende og helsefremmende enhet.

Bodil er utdannet sykeplei

  14.03.2017

Ny enhetsleder i Solsletta barnehage

Vi ønsker Adelheid Frost Mykland velkommen som ny enhetsleder (styrer) ved Solsletta barnehage. Hun begynte i stillingen 1. mars.

Adelheid

  13.03.2017

Svømmehallen åpner fredag 10. mars kl 1500

Den nye svømmehallen i Vennesla åpnet onsdag 17. august 2016. 

Svømmehallen inneholder et konkurranseb

  10.03.2017

Publisert
10.11.2009
Sist endret
20.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1