Kontrollutvalgets medlemmer

Medlemmer:
Oddbjørn Hagen V, leder
Bente Synøve Laland Sp, nestleder
Tor Robert Robstad, Ap
Nina Schei Ledang, H
Jørund Sagedal, Frp

Varamedlemmer:
Olav Eivindson KrF
Torunn Fredwall, Ap
Odd Reidar Loland, Frp
Bjørnar Rimereit, Frp
Melissa Tveit, V

Sekretær:
Sander Haga Ask
Sekretær KU
Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS - Temark

Publisert
08.12.2009
Sist endret
19.04.2017

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat:

Konsulent:
Hilde Grundetjern
Telefon: 38 13 73 32

Konsulent:
Beate Fjellestad
Telefon: 38 13 73 49

Konsulent:
Liv Karin Leland
Telefon: 38 13 72 24

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Kommunale virksomheter

Relaterte emner