Kommunestyrets medlemmer 2015 - 2019

Torhild Bransdal, KrF, ordfører 
Berit Kittelsen, Ap, varaordfører
Daniel Bakken, KrF 
Raymond Bærø, KrF
Nils Olav Larsen, KrF 
Oddvar Steinsland, KrF
Inger Turid Tonstad, KrF  
Thoralf Steinar Løvdal, KrF
Else-Lill Skuland, KrF
Geir Wehus, Ap
Steinar Fredriksen, Ap  
Solveig Robstad, Ap 
Randi M. Fjellestad, Ap 
Bjørn Robstad, Ap
Emma Martinovic, Ap
Eivind Drivenes, Sp
Torhild Steinsland Hægeland, Sp
Knut Føreland, Sp
Anne Gerd Eieland Eivindson, Sp
Line Skøii Vennesland, FrP  
Magne Hunsbedt, FrP  
Alexander Etsy Jensen, FrP  
Bernt Slettedal, H  
Jens Røed, H
Åse Eikeland, H  
Oddbjørn Hagen, V
Magne Kristensen, PDK

Vararepresentanter KrF
1. Laila Merete Wehus, 2. Harald Rønning, 3. Tommy Røinås Ingebretsen, 4. Øyvind Sørheim, 5. Harald Nygaard, 6. Harald Nygaard, 7. Sivun Pen, 8. Knut Arne Løvdal, 9. Kirsten Bestul, 10. Anna Heggland, 11. Ingrid Larsen, Jan Vidar Mattingsdal.

Vararepresentanter Ap
1. Glenn Lonebu, 2. Tor Robert Robstad, 3. Jan Helge Risdal, 4. Lars Jørgen Hauge, 5. Christina Tønnessen, 6. Torunn Fredvall, 7. Håkon Klausen, 8. Roald Olsen, 9. Anne Marie Mortensen, 10. Reidun Synnøve Landsverk Hauge.

Vararepresentanter Sp
1. Kjetil Ubostad, 2. Line Iveland, 3. Olga Lindekleiv, 4. Reidun Svaland, 5. Torleif Robstad, 6. Nils Olaf Bakkan, 7. Jostein Nordli

Vararepresentanter H
1. Øyvind Andersen, 2. Tor Søren Drivenes, 3. Vilde Karlsen, 4. Nina Schei Ledang, 5. Ingvald R. Ingebretsen, 6. Julie Vennesland.

Vararepresentanter Frp
1. Ketil Wiik, 2. Helge Bjerland, 3. Jørund Sagedal, 4. Bjørnar Rimereit, 5. Odd Reidar Loland, 6. Steinar Bjelland.

Vararepresentanter V
1. Melissa Tveit, 2. Astrid Tjomsås Frigstad, 3. Kåre Andor Arntsen, 4. Svein Erik Slåen

Vararepresentanter PDK
1. Grethe Løvlien Gundersen, Linda Kristensen, Oddvar Bentsen, Karl Fredrik Meling.

Publisert
08.12.2009
Sist endret
21.10.2015

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat:

Konsulent:
Hilde Grundetjern
Telefon: 38 13 73 32

Konsulent:
Beate Fjellestad
Telefon: 38 13 73 49

Konsulent:
Liv Karin Leland
Telefon: 38 13 72 24

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Relaterte emner