Vennesla barne- og ungdomsråd

Vennesla barne- og ungdomsråd ble opprettet høsten 2015 og erstattet da tidligere Barnas Kommunestyre.

Rådet består av representanter fra alle barne- og ungdomsskolene i Vennesla, samt representanter fra Vennesla videregående skole. Det er også noen åpne plasser der hvem som helst mellom 11-21 år kan stille til valg hver høst.

Rådet skal være et organ for barn og unges demokratideltakelse i Vennesla kommune. Hver høst velges det et styre bestående av tre representanter. Styret setter opp saksliste, leder møtene og jobber med saker mellom møtene.

Publisert
24.01.2017
Sist endret
24.01.2017

Kontaktinformasjon

Leder: Marius Dubland Andersen
Telefon 959 05 925

Nesleder: Tordis Drivenes
Telefon 476 89 877

Stryemedlem: Filip Viland
Telefon 934 80 176