Eldrerådet

I følge § 1 i ”Lov om kommunale eldreråd” står det at ”I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden”.

Det valgte eldreråd består av følgende personer:

Øystein Larsen - formann
Unn Abrahamsen - nestformann  
Turid Simonstad
Åse Eikeland (politisk repr.)
Raymond H. Bærø (politisk repr.) 

Vararepresentanter:
Jan Nilsen
Liv Andersen  
Yngvill Bjellås
Øyvind Andersen (politisk repr.)
Daniel Bakken (politisk repr.) 

Leif Robert Sakariassen er sekretær.
  
Eldrerådet har vært representert på følgende områder:

Representantskapet Venneslastua: 
Unn Abrahamsen

Vennesla Boligstiftelse:
Øystein Larsen. 

Frivillighetssentralen:
Erna Robstad

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Alle saksdokumenter som berører eldrerådets saksområde, skal legges fram for rådet i god tid før kommunestyret/hovedutvalgene behandler sakene.

Publisert
08.03.2010
Sist endret
16.03.2017

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat:

Konsulent:
Hilde Grundetjern
Telefon: 38 13 73 32

Konsulent:
Beate Fjellestad
Telefon: 38 13 73 49

Konsulent:
Liv Karin Leland
Telefon: 38 13 72 24

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Relaterte artikler

Kommunale virksomheter