Politisk organisering

Kommunestyret
Kommunestyret er det øverste styrende organet i Vennesla kommune og velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i valgloven. Kommunestyret i Vennesla består av 27 representanter.

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget kontrollerer alle kommunal aktiviteter på vegne av kommunestyret. Kontollutvalget i Vennesla består av 5 medlemmer.

Bygg- og miljøutvalget, Levekårsutvalget og Plan- og økonomiutvalget:
Hvert utvalget består av 9 medlemmer med varamedlemmer og velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Oppnevnes av kommunestyret.
Funksjonstid:  kommunevalgperioden.

Administrasjonsutvalget:
Utvalget består av til sammen 12 medlemmer.
9 av medlemmene er politisk valgte medlemmer fra plan og økonomiutvalget, med vararepresentanter som i dette utvalget.
3 medlemmer er representanter for de ansattes organisasjoner, og utpekes av disse etter regler i kommuneloven og i hhv hovedavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. De ansattes representanter skal ha personlige varamedlemmer.

Publisert
21.12.2009
Sist endret
01.06.2016

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat:

Konsulent:
Hilde Grundetjern
Telefon: 38 13 73 32

Konsulent:
Beate Fjellestad
Telefon: 38 13 73 49

Konsulent:
Liv Karin Leland
Telefon: 38 13 72 24

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1