Levekårsutvalget

Ny løsning for publisering av saker fra oktober 2015
se "Lokaldemokrati - Politisk agenda 2015-2019"
 

Møtedato

Møteinnkalling

Vedlegg

Protokoll

15.01.2015 X  X  X 
05.02.2015 X  X  X 
12.03.2015 X X X
16.04.2015 X  X  X 
07.05.2015 X  X   X X 
04.06.2015 X  X 
20.08.2015 X  X  X 
17.09.2015 X  X  X 
 Oktober 2015  Ny løsning - se Lokaldemokrati og politisk agenda 2015-2019     

Møtedato

Møteinnkalling

Vedlegg

Protokoll

16.01.2014 X  X  X 
13.02.2014 X  X  X 
13.03.2014  X  X  X
03.04.2014 X  X  X 
08.05.2014 X  X  X 
06.06.2014 X  X  X 
21.08.2014 X  X  X 
18.09.2014 X  X  X 
23.10.2014 X  X  X 
27.11.2014 X  X  X 

 

Møtedato

Møteinnkalling

Vedlegg

Protokoll

10.01.2013 X    X 
07.02.2013 X  X X 
07.03.2013 X X X
11.04.2013 X  X  X 
15.05.2013 X  X  X 
06.06.2013 X  X  X 
21.08.2013 X  X  X 
12.09.2013 X  X  X 
17.10.2013 X  X  X 
21.11.2013 X  X  X 

 

Møtedato:

Møteinnkalling:

Vedlegg:

Protokoll:

05.01.2012 X  X  X 
09.02.2012 X  X X 
08.03.2012 X  X X
19.04.2012 X  X 
10.05.2012 X  X  X 
14.06.2012 X  X  X 
23.08.2012 X    X 
13.09.2012 X    X 
11.10.2012 X  X  X 
01.11.2012 X  X
29.11.2012 X  X 

 

Møtedato:

Møteinnkalling:

Vedlegg:

Protokoll:

06.01.11  X se innkalling   X
03.02.11  X  
10.03.11   X     X
07.04.11 X  X  X  X
05.05.11  X  X X
01.06.11 X  X  X 
18.08.11 X   X
15.09.11 X   X
27.10.11 X   X
24.11.11 X  X  X 

 

Publisert
09.12.2009
Sist endret
18.04.2016
Publisert av
Beate Fjellestad

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat:

Konsulent:
Hilde Grundetjern
Telefon: 38 13 73 32

Konsulent:
Beate Fjellestad
Telefon: 38 13 73 49

Konsulent:
Liv Karin Leland
Telefon: 38 13 72 24

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1