Klageutvalget

Møtedato

Møteinnkalling

Vedlegg

Protokoll

20.01.2015  X  X  X

09.06.2015
X

X

       25.08.2015


X 

X 


X 

22.09.2015
X
X X
Oktober 2015 Ny løsning - se Lokaldemokrati og politisk agenda 2015-2019     
Publisert
20.01.2015
Sist endret
18.04.2016

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat:

Konsulent:
Hilde Grundetjern
Telefon: 38 13 73 32

Konsulent:
Beate Fjellestad
Telefon: 38 13 73 49

Konsulent:
Liv Karin Leland
Telefon: 38 13 72 24

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1