Møteinnkallinger og protokoller 2011-2015

Ny løsning for publisering av saker fra oktober 2015
se "Lokaldemokrati - Politisk agenda 2015-2019"

Velg ønsket utvalg i venstre meny for saksdokumenter.

For forespørsel om innsyn i offentlig journal send epost til epost@vennesla.kommune.no

Publisert
09.12.2009
Sist endret
20.04.2016

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat:

Konsulent:
Hilde Grundetjern
Telefon: 38 13 73 32

Konsulent:
Beate Fjellestad
Telefon: 38 13 73 49

Konsulent:
Liv Karin Leland
Telefon: 38 13 72 24

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1