Kommunereform

Vennesla kommunestyre fattet i sitt møte 17.03.16 vedtak om en intensjonsavtale mellom Vennesla kommune og Iveland kommune.

Vennesla kommunestyre 17.03.16, sak 14/16:

1. Vennesla kommunestyre vedtar at vedlagte intensjonsavtale om     sammenslåing av kommunene Vennesla og Iveland danner grunnlag for innbyggerhøring.

2. Kommunens forhandlingsutvalg for kommunestruktur gis i oppdrag av å gjennomføre en prosess for innbyggerhøring som inkluderer følgende aktiviteter:

  • Innbyggerundersøkelse
  • Informasjonsavis
  • Folkemøte
  • Informasjon via internett og sosialmedia

3. I tråd med statens opplegg for kommunestrukturprosessene vil kommunestyret ta endelig stilling til en sammenslåing mellom Vennesla og Iveland innen 1. juli 2016.

 Intensjonsavtalen kan ses i høyremenyen under "Dokumenter"

Publisert
29.06.2015
Sist endret
12.05.2016

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat:

Konsulent:
Hilde Grundetjern
Telefon: 38 13 73 32

Konsulent:
Beate Fjellestad
Telefon: 38 13 73 49

Konsulent:
Liv Karin Leland
Telefon: 38 13 72 24

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1